עכו - החברה הכלכלית

דירקטוריון החברה


 

חברי הדירקטוריון:

1. שמעון לנקרי -ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון.

2. רפאל לוזון - חבר מועצת העיר.

3. בולוס נאחס - חבר מועצת העיר.

4. רו"ח, נאור בן עמי - נציג מטעם הציבור.

5. חיג'אזי איברהים - נציג מטעם הציבור.

6. איאד פראג' - נציג מטעם הציבור.

7. שגית בן גוזי - נציג מקרב עובדי העירייה.

8. יונית סמולש - נציג מקרב עובדי עירייה.

9. ליזו לוי - נציגה מקרב עובדי עירייה.

ועדת כ"א:

יו"ר - שמעון לנקרי.

חברים - ליזו לוי, איברהים חיג'אזי.

ועדת כספים:

יו"ר - שגית בן גוזי.

חברים - בולוס נאחס, נאור בן עמי.

ועדת מכרזים:

יו"ר - שגית בן גוזי.

חברים - ליזו לוי, נאור בן עמי.

ועדת ביקורת:

יו"ר - רפאל לוזון.

חברים - יונית סמולש .

חדשות ועדכונים