עכו - החברה הכלכלית

קבר אבו עתבה


עיקרו של האתר הוא "קבר קדוש", ובתבליט שמעל המשקוף של דלת הכניסה אל הקבר המיוחס "המקאם" לאבו עתבה. על-פי הכתובת הערבית (ראה תצלום) הוקם התבליט בשנת 1140 להג'רה (1727/28) בידי עלי אבן צאלח, ונראה כי במועד זה שוקם מבנה עתיק יותר שעמד באותו מקום.
וקף זה הינו וקף קדום מאוד, שמקורו מגיע לתקופת צלאח אל-דין המנוח האיובי ששלט בארץ בעבר. אחר כך מת מות קדושים על סף ["עתבה"]מסגדו.
אודות איבק, שר המשקים הממלוכי של הסולטאן, שבאחת ההיתקלויות עם הצלבנים שהתקדמו לעבר עכו (ביולי 1189) נפגע אנושות, ושכב כל הלילה מתבוסס בדמו בין חבריו ההרוגים. למחרת מצאוהו המוסלמים ששלח הסולטאן לחפשו וחשבוהו למת. בדרך נס, כשהוחזרה גופתו למחנה המוסלמים, שבה אליו רוחו, ו"נתאחו קרעי גופתו" והוא שב ללחום בצלבנים ולבצע מעשי גבורה. מסורת יהודית שעדיין רווחה בקרב יהודי עכו בתקופת המנדט, כי האתר מיוחס לרבי יצחק דמן עכו, אשר חי ופעל בשלהי המאה השלוש-עשרה. "בשביעי של פסח היו היהודים נוהגים לבוא ולהתפלל על קברו והיו מקבלים לצורך זה רשות מיוחדת מן המוסלמים, שמחזיקים בבניין במאות השנים האחרונות.
באותו מתחם כפי הנראה נמצא קברו של ט'אהר אל עומר בבית-הקברות הקטן. עדות זו נתמכת בראש ובראשונה בספרו של מח'אאיל אל צבאע', נכדו של הווזיר של ט'אהר, הכותב כי ט'אהר מת "במקום קרוב [לעכו] באתר ששמו אבו עתבה". כדי לאמת גרסה זו אף העלתה המשפחה לאחרונה את הרעיון לנקוט הליכים שיובילו לפתיחת הקבר המשוער. אם אמנם יתברר, כי השלד שבתוכו כרות-גולגולת, תהיה בכך משום הוכחה כמעט ודאיתף שאכן מדובר בקברו של ט'אהר, שעל פי כל המסורות נכרת ראשו לאחר מותו, ובאותו מקום מצא את קבורתו.

האתר לא מונגש לנכים.

 

 

 

חדשות ועדכונים