עכו - החברה הכלכלית

מכרז 1/2017 למכירת זכויות חכירת במקרקעין מבנה MED


חדשות ועדכונים