עכו - החברה הכלכלית

מכרז פומבי 4/2017 - הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקני שילוט מסוג מכוונים ברחבי העיר עכו


חדשות ועדכונים