עכו - החברה הכלכלית

מכרז פומבי 6/2017 מתן שירותי ליווי להקמת וניהול המנהלת להסכם הגג בעכו


חדשות ועדכונים