עכו - החברה הכלכלית

מכרז פומבי 8/2017 להקמת, תפעול ותחזוקה של מתקני שילוט מסוג מכוונים ותפעול ותחזוקה של שלטי חוצות (בילבורד) בתחום העיר עכו


חדשות ועדכונים