עכו - החברה הכלכלית

מכרז כ"א מס' 12/2018– לחברה הכלכלית לעכו דרוש איש אחזקה למחלקת התרבות


חדשות ועדכונים