עכו - החברה הכלכלית

מכרז פומבי מס' 9/2018 למתן שירותי ייעוץ בטיחות לאירועי תרבות ופסטיבלים ברחבי העיר עכו


חדשות ועדכונים