עכו - החברה הכלכלית

מכרז פומבי 4/2019 - להצבת והפעלת מתקני לוקרים לאחסנת חפצים אישיים בחוף ארגמן עכו


חדשות ועדכונים