עכו - החברה הכלכלית

משחקים של פעם רחוב בורלא


בין השעות 17:30-19:00 תתקיים פעילות משחקים של פעם ברחבת בורלא.
מפעיל: מנ"ע
בואו בהמוניכם.

חדשות ועדכונים