עכו - החברה הכלכלית

טקס חנוכת השכונה הדתית


בשעה 17:30 בכניסה לשכונה הדתית בעכו ב 30.8.17
חדשות ועדכונים