עכו - החברה הכלכלית

תהלוכת גני החמ"ד


תהלוכת גני החמ"ד, יום ראשון 6.5.2018 

בשעה 16:00 מרחוב ההגנה ובשעה 17:00 התכנסות בבית היימן.

חדשות ועדכונים