עכו - החברה הכלכלית

אזכרה לעולי הגרדום


טקס אזכרה לעולי הרדום יתקיים במוזיאון אסירי המחתרות בשעה 16:00

חדשות ועדכונים